شعار سال
جمعه 04 فروردین 1402
لیست اخبار صفحه :1
اعطای تسهیلات از طریق بانک توسعه تعاون
مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای تشریح کرد:

اعطای تسهیلات از طریق بانک توسعه تعاون

به منظور ایجاد تحول و بازآفرینی امور رفاهی و در راستای اخذ تسهیلات بانکی به همکاران محترم سازمان، تفاهمنامه جدید با بانک توسعه تعاون منعقد گردید.

جزئیات افزایش 100 درصدی تسهیلات جدید به کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای تشریح کرد:

جزئیات افزایش 100 درصدی تسهیلات جدید به کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تشریح جزئیات افزایش 100 درصدی تسهیلات جدید به کارکنان این سازمان پرداخت.

    boss
    66583504
    تنظیمات قالب